De 4 Harten Kamers.

 

Jaren geleden werd mij duidelijk gemaakt dat ik mensen mag begeleiden op het pad naar het hart. De informatie druppelde stapsgewijs binnen tot het 1 geheel werd. Dit is 1 van mijn taken in het Hier en Nu. Natuurlijk mocht ik het eerst zelf ervaren. En wat een ervaring was en is het nog steeds. Op het moment als ik afdaal naar mijn hart gebeurt er iets wat voor mij als magisch aanvoelt. De serene rust en het gevoel van veiligheid doet me thuis komen. Het veilige gevoel geeft me vertrouwen en kracht. Het is vanuit dit gevoel dat ik echt kan verbinden met datgene wat voor mij van toepassing is. Ons Hart is een  prachtige school en eenmaal mee in verbinding een krachtig instrument op het Helend Pad wat wij allen bewandelen. 

 

De 4 kamers staan allen apart beschreven maar je kunt deze 4 kamers zien als 1 geheel. Zie het als 4 rasters die samen 1 grote kaart creëren. Het kost toewijding en training om uit te komen in het hart. Dit, omdat de route er na toe 1 kan zijn met obstakels waarin jij zelf de volledige verantwoordelijkheid mag dragen. Je kunt wel stellen dat het een manier van leven wordt naar mate je hier steeds verder in duikt.

 

 

 

 

 

1 De kamer van de verbinding.

 

Onze eerste Harten Kamer bezit de kracht van de verbinding. Aangezien we alleen 1 zijn is het van belang dat de verbinding met alles om ons heen vanuit het Hart en niet vanuit ons hoofd tot stand komt. Een verbinding vanuit het Hart is niet toegankelijk voor het donker zoals bij het hoofd. Voor dat je een verbinding aangaat mag je jezelf eerst verbinden met deze ruimte. Zolang de verbinding vanuit deze ruimte tot stand komt is deze ten alle tijden zuiver van aard. Echter kan het soms nog een pittige uitdaging zijn om in het hart te blijven doordat we vaak afgeleid worden door allerhande gedachten die ons weer op een dwaalspoor brengen. Daarom is het van belang om jezelf, Je gedachten en je gevoelens uit te zuiveren. 

 

 

 

2 De kamer van Zelf heling en Genezing.

 

Dat we gecreëerd zijn naar het evenbeeld van God is al geen verassing meer. Echter is het niet ons Biologische lichaam maar ons Energetische lichaam dat na dat evenbeeld gecreëerd is. Als je door de 1e kamer heen bent en een goede verbinding met je zelf hebt dan kun je daadwerkelijk voelen wat we al van nature zijn. Goddelijke wezens die over bepaalde natuurlijke vermogens beschikken die voor vele nog te ver weg lijken. Wat als je nu eens zou stoppen met het focussen op de buitenwereld en daardoor je eigen ware kracht kan en mag zien.

 

In de 2e kamer leer je je zelfhelend vermogen herontdekken en gebruiken. Ik zeg herontdekken omdat het een kwestie van herinneren is. Herinneringen aan je ware kracht. We zijn allen Licht, Donker, Kracht en Liefde en mogen deze ervaringen, en hoe er mee om te gaan weer gaan toepassen in ons Aardse leven.

 

Vanuit de 2e kamer kunnen we onszelf scannen en stukken aangaan die getransmuteerd mogen worden. Zelfheling wil niet  zeggen dat we alleen onze lichamelijk pijnen, Klachten en kwaaltjes aan kunnen pakken. Het betreft een zelfhelend vermogen op alle vlakken van je zijn en deze kunnen zich dan ook op verschillende tijdlijnen bevinden. Als het ware maak je je ziel weer compleet. Hoe completer de ziel hoe krachtiger we zijn. [ zie uitzuiveren en opschonen van jezelf ]

 

 

 

 

3 De Kamer van creatie.

 

Wat we vandaag de dag zijn vergeten of gewoonweg niet zien is dat we van nature beschikken over een krachtig vermogen ons eigen leven te creëren. Hoe mooi kan het zijn als je jezelf weer herinnert dat je kan en mag creëren wat goed is voor jezelf en het Grote collectief. [Zuivere Creatie] Doordat je goed in verbinding staat met jezelf en zielen lessen aangaat en transmuteert wordt de creatie kracht groter en groter. Vanuit je hart kan je via visualisatie een beeld scheppen hoe jij het beste uit jezelf kan en mag halen. We praten dan over je volledig potentieel. Door dat alles 1 is creëer je niet alleen voor jezelf maar ook voor alles om je heen.

 

Als je iets creëert mag het zuiver zijn. Dit betekend dat een creatie resoneert met je hart. Als het niet resoneert is het niet voor jou bestemd. Dit zorgt ervoor dat we de focus ook niet op ondingen zetten maar volledig gaan voor het gene wat ons laat pulseren en vibreren. Dat we vanaf jongs af aan gepusht worden om altijd maar door te gaan en door te leren zorgt ervoor dat we de focus van ons volledig potentieel afhouden en daarmee in een beeld of schepping van een ander meegaan. Er wordt voor ons en niet door ons gecreëerd.

 

Je ziet heden ten dagen dat vele onder ons vast lopen in het dagelijks leven. Veelal op het gebied van werk voldoet het oude niet meer. Keuzes werden gemaakt vanuit prestatie drang en/ of dwang maar niet vanuit de eigen Ik verbinding en creatie. Wat is jouw taak in het Grote geheel. Wat mag je uitdragen. Wat mag jij creëren om dit voor elkaar te krijgen. Creatie is niet alleen op het gebied van werk. Creatie kent vele mogelijkheden. Denk hierbij aan Kunst, Muziek, Krafts, Dans, Gesprekken voeren, Tuinieren en nog veel meer. Besef je eigenlijk wel dat een knuffel tussen twee mensen al een creatie teweeg brengt in het Grote collectief. De energie die van die twee mensen pulseert is als een steen in een vijver. Het creëert liefdevolle rimpels die bewust en onbewust Mens, Dier en Natuur aanraakt. 

 

 

 

 

4 De kamer der kennis. 

 

Doordat ons geleerd is om informatie op te zoeken zijn we vergeten het dialoog aan te gaan met ons zelf. Als we toch eens beseffen welke schat aan informatie al in ons aanwezig is. Het zou ons doen schudden van ongeloof.

 

De 4e kamer is er 1 die ons kan en mag voorzien van allerhande kennis welke voor ons bestemd is op individueel niveau. Wat voor jou bestemd is zal ook binnen handbereik liggen. Door goed te verbinden met hart kun je jezelf vragen stellen en daarmee ook een antwoord ontvangen. Voor vele onder ons is dit nog niet toereikend. Vele zijn nog te afhankelijk van een externe informatie stroom. Wat we echter vergeten zijn is dat de externe informatie stroom vaak gecorrumpeerd is door hen die een ander agenda dienen. Er is veel mis informatie op de verschillende kanalen verspreidt om ons op een dwaalspoor te zetten. Kijk alleen maar eens na de verschillende heilige boeken waarin passages zijn vervormd of gewoonweg zijn weggelaten. Waarom vertrouwen we niet meer op onze eigen informatie bron. Is het omdat deze niet goedgekeurd is door een of andere instantie of omdat het vaak niet overeenkomt met andermans informatie.

 

Zoals ik al vaker aangaf, we maken deel uit van het Grote Collectief waarin we allen 1 zijn. Wat als we nu eens allemaal een stukje informatie bezitten wat precies voor ons bestemd is. Wat zou er gebeuren als we verbinden met elkaar en al die stukjes naast elkaar leggen. Dat zou in principe de puzzel compleet maken en ons als 1 geheel laten samenwerken. Helaas zijn vele niet of nauwelijks met elkaar in verbinding of begrijpen ze het, Allen 1 niet. Hierdoor wordt elkaars informatie stroom oftewel perceptie afgekapt en daarmee een vat van gevoelens open getrokken. Voor je het weet is er een ruzie begonnen vol onbegrip waarin we elkaars perceptie door proberen te duwen of om proberen te hakken.

 

De 4e kamer is er 1 waar ik persoonlijk echt van hou. Stapsgewijs vloeit er kennis en informatie omhoog die jou en het grote collectief kan en mag ondersteunen. Wanneer iets aangereikt wordt vanuit deze kamer mag je vertrouwen. Vertrouw op jou stukje wat het geheel weer compleet kan maken. Dat er kennis en informatie omhoog komt wil niet altijd zeggen dat je er klaar voor bent. Het kan soms nog jaren duren voor dat de kennis echt geïntegreerd is in je huidige staat van zijn. Dit komt doordat er meerdere persoonlijke en wereldse processen de revue passeren en vaak nog teveel invloed hebben op onze staat van zijn.

Welke kennis uiteindelijk voor jou bestemd is hangt af van de persoon/ Ziel in kwestie. Daar waar de ene goed is in biologie is het voor de ander meer op Esoterie, Alchemie, Wereldkunde, Plant en kruiden leer. Noem het maar op. Ieder van ons heeft zijn eigen kennis in pacht.

 

 

Wil je hier meer over weten, dan adviseer ik je deel te nemen aan de opleiding te nemen aan de opleiding welke in 2024 van start zal gaan. Tijdens de opleiding gaan we hier uitgebreid op in.